Skip to content

Baloreak

PROSALUS ereduzko kode etiko batek zuzentzen du. Kode etiko horrek jasotzen du Prosalusek jarduketa-eremu guztietan etika-printzipioekin eta gardentasunarekin duen konpromisoa, eta, jokabide etikoa eta arduratsua bermatzera bideratutako printzipio eta jarraibide batzuk xedatzen ditu erakundeko langileek eta bolondresek jarduera garatzeko. Prosalusen lan egiten duten pertsonei, haren parte direnei edota erakundearen ordezkariei aplikatzen zaie eta ez da kontuan hartzen haien hierarkia-maila, kokapen geografikoa edo funtzionala, ezta erakundearekiko lotura borondatezkoa ala ordaindua den ere.

Eduki osoa kontsulta daiteke hemen.

Prosalusek salaketetarako kanpo-kanal bat jarri du pertsona guztien eskura, erakundean ikusitako jokabide bidegabeak, irregulartasunak eta ez-betetzeak salatzeko eta dagoen araudiari jarraiki, Arauen Betetze Batzordeari bidali ahal izateko.

Informa Consulting Compliance S.L. kanpoko enpresak kudeatzen du salaketen kanpo-kanal hau. Salaketak Betetze Batzordeari igorriko dizkio, Araudiari jarraituta, eta salatzailearen konfidentzialtasuna bermatuko du,

https://www.informaconsulting.com/prosalus/canaldenuncia.asp

 

Elkarteko Araudia Betetzeko Batzordeak, Salaketa Kanalaren jarraipenaz arduratzen denak, jakinarazi du 2019an ez dela kanpoko edo barruko salaketarik jaso, Informa Consulting-ek emandako ziurtagiriak egiaztatzen duen informazioaren arabera.

Gainera, PROSALUS osatzen dugun guztion lana printzipio etiko batzuek zuzentzen dute. Printzipio etiko horiek beste erakunde batzuekin partekatuta daude eta Espainiako GGKEren koordinatzailearen Ereduzko Kodean jasota.

Espainiako GGKEren koordinatzailearen Ereduzko Kodea